Year Report 2015-2016 – Financial Year – S.W. Malan

sa-boerbok-telers-vereniging
Baie dankie vir die geleentheid om my 6de en laaste jaarverslag aan u voor te hou. Ses jaar wat in ‘n oogwink verby gevlieg het, en lekker om te kan sê, meer hoog- as laagtepunte gehad het. As ek terug kyk na die afgelope jaar, sal 2016, seker onthou word as een van die droogste jare in die geskiedenis, veral in ons somer reënval gebiede. Groot- en kleinvee kuddes wat teen weggee pryse verklein word. Onrus op ons universiteite, met eise wat haas onmoontlik is om aan te voldoen. Springbokrugby op ‘n laagtepunt en ‘n rand wat al meer verswak.

Die ander kant is die D.A. se oorwinnings wat behaal is in die afgelope munisipale verkiesings, wat mens meer positief wil maak oor die toekoms van die mooi land. S.A. is nog steeds die mooiste en lekkerste land vir my om in te bly en alles wat mooi en lekker is, kom teen ‘n prys.

Sosiale media is al ‘n geruime tyd met ons en raak al hoe meer ‘n medium wat mense gebruik om bemarking mee te doen en inligting deur te gee, maar ongelukkig ook ‘n medium om griewe en menings te lug, vir almal om te sien. Ek wil telers egter waarsku om versigtig met die medium om te gaan, want opinies kan uit verband geruk word met vêrreikende gevolge.
Voedselsekerheid bly ‘n kwessie en ons moet onsself afvra, is ons nog relevant, is ons ooie meer produktief, weeg ons lammers swaarder en wat gaan ons doen om dit te bewys.

Weereens wil ek my innige simpatie betuig aan lede wat geliefdes die afgelope jaar aan die dood moes afstaan. Ek glo dat ons Hemelse Vader u sal troos en verligting bring om die seer te verwerk. Baie geluk aan die van u wat ouers, oupas en oumas, ooms en tannies geword het die afgelope jaar. Mag die nuwe toevoegings tot u families vir u net groot vreugde bring. Baie geluk aan Michelle, Marizelle en almal wat ‘n bydrae gelewer het aan Boerboknuus nr.23. Die joernaal is aangewys as die beste van alle rasse, iets om op trots te wees.

Lede – daar is ‘n besluit geneem deur die raad en soos u ook kon aflei uit die finansiële verslag, om onaktiewe lede se lidmaatskap te termineer en dit ten spyt staan ons ledetal huidig op 441, met 60 lede wat deur die jaar by ons aangesluit het. Ons ledetal bestaan tans uit 351 boerbok, 73 kalahari red en 17 savanna telers. Ek wil dan ook van die geleentheid gebruik maak om u die telers te bedank vir u ondersteuning die afgelope ses jaar. U het my oral laat tuis voel en u gasvryheid was ongelooflik.

Veilings en produksie veilings: – Die nasionale veiling was, myns insiens, ‘n reuse sukses. Die eerste keer in die geskiedenis het ons die miljoenrand kerf verby gesteek met ons omset R 1,321 099 om presies te wees. Die gemiddelde was soos volg:
Stoetramme – R22 666
Stoetooie – R11 500
Kudderamme – R8 361
Kudde ooie – R5 478
Op die nasionale kampioenskap veiling te Kuruman is ramme teen gemiddeld R15 200 en ooie teen
R20 400 verkoop. Veilings is oor die algemeen deur die jaar goed ondersteun en die vraag na top teelmateriaal bly hoog. Daar is ook die jaar 23 produksieveilings aangebied, wat aan die kantoor ‘n inkomste van +- R 135 000 gebied het. Ek sal egter graag wil sien dat ons in die toekoms meer beskerming aan ons kopers sal bied. Daar kom te veel klagtes na ons kantoor toe en dit is nie goed vir die bedryf nie .

Nasionale Kampioenskappe te Kuruman: ‘n totaal van 952 bokke is vertoon deur 41 vertoners , wat ons nog steeds die grootste kleinvee skou in S.A. maak. Ek moet bieg, ek het gehoop dat ons 1500 diere op die skou sou vertoon. Baie dankie aan Noordkaap-Klub wat as gasheer opgetree het. Hennie Booysen vir die pragtige geriewe en puik organisering en Karien vir die lekker etes wat bedien is.

Kursusse en uitstallings: deur die jaar is daar 12 junior – met 169 studente en 6 senior kursusse met 39 studente aangebied asook ‘n senior studente kursus met 22 studente, ‘n totaal van 230 studente. Dankie aan ons kursus leiers vir jul onbaatsugtige diens.
Nampo, Agri expo en Pietermaritzburg is boerbokke ook weer uitgestal. Nampo: dankie Hennie en Hein Booysen vir jul bokke, die kantoor en almal wat gehelp het om die stalletjie te beman . Pip Niewoudt en Weskaapklub by Stellenbosch se Agri-expo, waar bokvleis voorberei en aan die publiek bedien is, en die befaamde Mynhardt van kokkedore verskeie geregte voorberei het. Kevin en Vanessa Collocott en Hoëveld-klub by Pietermaritzburg.
Ek en Michelle het die voorreg gehad om ‘n stalletjie in Abu-Dhabi, by die Global forum for innovative farming, te beman. Die belangstelling in ons ras is geweldig groot, veral uit lande soos Pakistan, India en Sri-Lanka, maar ongelukkig is daar nie ’n protokol in plek nie en maak dit dus uitvoere na die lande onmoontlik op die oomblik.

Deur die jaar is daar 3 raadsvergaderings gehou asook ’n Algemene Jaarvergadering. Baie dankie aan die bestuur vir jul ondersteuning die afgelope jaar en ook aan alle raadslede wat die afgelope ses jaar deel van die bestuur was. Lukas Burger, vise-president, dankie vir jou ondersteuning die jaar. Michelle en Marizelle wat ons kantoor en die ruggraat van ons bedryf is en ‘n besige 2016 agter die rug het, baie dankie vir die ondersteuning dwarsdeur my termyn.

Aan my vrou Nicolene en kinders, Anke, Liezl en Derick, dankie vir jul ondersteuning en bystand die afgelope 6-jaar, ek waardeur dit opreg. Groot dank aan ons Hemelse Vader vir sy hand van bewaring en genade en sonder Wie ons tot niks in staat is nie en mag ons U boerbokryk uitbou tot eer en verheerliking van U naam.

Waar ons dan nou kom tot die verkiesing van ‘n nuwe president later vanaand, wil ek net se ‘n goeie leier gaan nie oor hoeveel jy weet nie, maar oor hoeveel jy omgee.

Ek dank u.

Oorspronklike Brief geskryf deur SW Malan