Letter to our members by Douw van der Merwe

Douw_Skouer_Foto
Beste Bosveld Boerbok vriende,

Vir die van julle wat nie weet nie, daar was verlede week weer BAIE aktiwiteite in die bok-wêreld. Daar was ‘n raadsvergadering, Algemene jaarvergadering en Nasionale veiling gehou in Bloemfontein. Wat ‘n lekker, bedrywige week.

Na aanleiding van al die laaaaaaaaang vergaderings, wil ek graag net ‘n paar belangrike besluite aan julle deurgee.

Kom ons begin by die Algemene jaarvergadering. In die 11 jaar wat ek nou hierdie vergadering bywoon, was hierdie een sekerlik die grootste. Sover ek weet, was daar 101 stemgeregtigdes op die vergadering en was die saal so vol dat ons arme lid, Sarel Kriek, die vergadering deur die venster moes dophou.

Een van die groot gebeurtenisse op die vergadering was seer sekerlik die Presidents verkiessing. Op die einde van die dag was daar twee kandidate oor, Oom Hennie Booysen en Oom Kobus Lötter. Twee gedugte kandidate en was daar werklik min te kies tussen die twee. Ons ou boere nasie het weer die voorbeeld gestel van hoe demokrasie behoort te werk, en het Oom Hennie ge-seevier met 1 stem. Ons wil dan ook weereens namens die klub en sy bestuur vir Oom Hennie sê, baie geluk, en sterkte met sy termyn wat voorlê. Ons het volle vertroue in sy leiding en leierskap en sien uit om die pad saam met hom te stap.

Soos julle bewus is, het die klub ‘n mosie voorgelê aan die vergadering oor die verkleining van die raad. Hierdie mosie was goedgekeur op ons eie AJV gedurende Maart en het ek persoonlik die mosie aan die vergadering oorgedra. Ons mosie is baie goed ontvang deur die lede, en moet ek bysê, sonder teenvoorstel algemeen aanvaar. Die raad sal dus nou bestaan uit die President, visie-president, een adisionele lid en die voorsitters van die 4 grootste klubs. Hierdie is net weereens n bewys dat ons as lede MOET betrokke raak en dat ons wel ‘n verskil kan maak.

‘n Verdere mosie wat ook aanvaar is, was die mosie rakende swere. In die toekoms sal die ou reël geld dat ‘n bok met ‘n sweer wel toegelaat word op skoue en veilings, mits die sweer nog met hare bedek is, en nie groter as ‘n golfbal is nie. Daar is ook besluit dat diere met kudde-spene wel mag skou in die toekoms, behalwe op die Nasionale en wêreldskou. Die nuwe gewigskasse is ook aanvaar en sal in die toekoms op die skoue gebruik word.

Die veiling was ook ‘n reuse sukses. Met ‘n omset van net oor die 1.2 Miljoen rand is 38 van die 42 ramme verkoop vir ‘n gemiddel van R18 400-00 en 106 van die 116 ooie vir gemiddeld R4 800.00.

Laastens is ek baie opgewonde oor ons eie Bosveld Boerbok handleiding wat tans by die drukkers is. Ons hou julle op hoogte wanneer hy beskibaar sal wees.

Bosveld Bok groete
Douw v.d Merwe

Oorspronklike Brief aan Lede Soos geskryf deur Douw